Rankingi

Rankingi, analizy i zestawiania – tu znajdziesz sprawdzone informacje pokazujące pełny obraz rynku badań konsumenckich i społecznych w Polsce. Z naszych opracowań dowiesz się jakie są faktyczne obszary specjalizacji agencji badawczych, poznasz ich potencjał operacyjny i pozycję rynkowa. Wszystko po to, aby Twój wybór sprawdzonego dostawcy usług badawczych był jeszcze łatwiejszy.

Rynek Badań
w 2022 r.

Tomasz Opalski

Członek Zarządu PTBRiO i koordynator projektu Rynku badań w Polsce.

Sytuacja na rynku badań konsumenckich i społecznych w Polsce w 2022 roku była stabilna. Przychody branży badawczej nie rosły tak dynamicznie jak w 2021 roku odbicia popandemicznego (+ 10%), ale nadal obserwowaliśmy solidny wzrost na poziomie 5%. To tempo niemal identyczne z dynamiką PKB Polski w minionym roku.

Rynek badań w roku 2022. Źródło: Ankieta wypełniona przez firmy badawcze (n=39)

Zdecydowana większość agencji badawczych w 2022 r. odnotowała wzrosty. W tym zestawieniu błyszczą Minds and Roses oraz Instytut Badawczy IPC, które podwoiły swoje obroty względem poprzednich 12 miesięcy.

Przychody agencji badawczych w 2022 r. (w mln. zł)

W nawiasach podano przychody ze zleceń dla innych agencji badawczych w Polsce.

*estymacja PTBRiO
W 2022 roku obserwowaliśmy mocny wzrost wartości zleceń dla badań b2b, nieco słabszy dla badań konsumenckich oraz minimalny dla pozostałych badań. Przychody z badań we wszystkich kluczowych sektorach, poza produkcją FMCG oraz ICT, odnotowały wzrost wartości. Trzeba tutaj odnotować, że po raz pierwszy w historii naszych analiz, udział instytucji i agencji badawczych w przychodach firm badawczych uplasował się na drugim miejscu, zaraz po produkcji FMCG. To rezultat rozwijającego się rynku usług realizacji badań na rzecz innych agencji badawczych. Choć zjawisko to nie jest nowe, to w minionym roku jego skala była największa w historii naszej branży. Przewidujemy jego tendencja wzrostową w kolejnych latach. Wymagało to korekty części rankingów, tak aby uniknąć efektu doublecountingu, czyli podwójnego zliczania przychodów zamawiającego i dostawcy, które w istocie dotyczą tego samego badania.
Analiza udziału typów badań w przychodach firm badawczych pokazuje utrzymujący się kolejny rok spadek udziału badań CATI. Odnotowaliśmy natomiast wzrosty badań retail audit oraz badań audytoriów, choć należy zaznaczyć, że obydwie te kategorie w dużym stopniu bazują na naszych estymacjach.
W 2022 roku mocno wzrosła całkowita liczba przebadanych osób przez firmy badawcze. Najbardziej rośnie tutaj kategoria inne badania ilościowe, która może wskazywać na zautomatyzowane badania typu Experience Feedback Management.
W porównaniu do pandemicznego 2021 roku, zmalała liczba osób zatrudnionych w agencjach badawczych, w tym badaczy/badaczy oraz analityków/analityczek. W 2023 roku 33% agencji deklaruje dalszą redukcję zatrudnienia, co można tłumaczyć postępującymi procesami automatyzacji procesów badawczych. W 2022 przedstawiciele agencji badawczych byli neutralni w prognozach na bieżący rok deklarując, że przychody branży ani nie spadną, ani nie wzrosną.
Więcej ciekawych danych i zestawień rankingowych, które przygotowaliśmy dla Was znajdziecie poniżej. Serdecznie zapraszam

Rankingi

Tabele rankingowe ze względu na ZLECENIODAWCÓW BADAŃ
Tabele rankingowe ze względu na TECHNIKI BADAWCZE
Tabele rankingowe ze względu na LICZBĘ BADANYCH OSÓB

Zestawienia ogólne

Nota metodologiczna

W badaniu PTBRiO/ESOMAR udział wzięło 39 firm badawczych. Wyniki badania przekazane zostały do ESOMAR-u, który opracowuje raport kondycji branży badawczej na świecie. Podobnie, jak w latach ubiegłych, dokonaliśmy eksperckiego szacowania udziałów w wybranych zestawieniach dla Nielsena oraz GfK.

Future of insights

Najnowsze rankingi agencji, łączenie źródeł wiedzy, humanocentryczne organizacje oraz insights into action. Zobacz spotkanie o Future of Insights!

Badanie Insight Map

Insight Map to projekt zrealizowany przez PTBRiO jesienią 2021, w toku którego zbadaliśmy jakie źródła informacji o rynku, konsumentach i społeczeństwie wykorzystują decydenci oraz osoby zarządzające wiedzą marketingową. Dowiedzieliśmy się, jakie badania wolicie zlecić agencjom, a jakie zrealizować samodzielnie, które agencje są najbardziej znane, oraz że na naszym rynku funkcjonują aż 163 takie firmy.
Pobierz PDF