Zestawienia ogólne 2022

Przychody branży badawczej

Po epidemicznym, 2020 roku, nastąpiło mocne odbicie w przychodach firm w 2021 i nieco słabsze w 2022 roku.
źródło: PTBRiO

Dynamika zmian przychodów
2022 vs. 2021

+4,9%
tyle wynosi zmiana w przychodach r/r
Podstawa: 26 firm, które wzięło udział w badaniu za rok 2021 i 2022 oraz podały wysokość przychodów
Większość firm osiągnęła wzrost przychodów, który średnio był wyższy o jedną czwartą od przychodów w roku 2021.

Zleceniodawcy projektów badawczych

[mln zł]
Firmy zawdzięczają wzrost przychodów przede wszystkim dzięki rosnącej wartości zamówień od zleceniodawców z Polski.
Rynek badań w roku 2022. Źródło: Ankieta wypełniona przez firmy badawcze (n=38)

Udział badań w przychodach ze względu na zasięg

[mln zł]
Wartość zleceń z projektów międzynarodowych kolejny rok na poziomie sprzed pandemii COVID-19.
Rynek badań w roku 2022. Źródło: Ankieta wypełniona przez firmy badawcze (n=38)

Udział badań w przychodach ze względu na typ respondenta

[mln zł]
Mocno wzrosła wartość zleceń dla badań b2b, nieco słabiej dla badań konsumenckich i minimalnie dla innych badań.

Zatrudnienie w firmach badawczych

[mln zł]

Prognoza liczby etatów

W porównaniu do pandemicznego 2021 roku, zmalała w 2022 roku liczba pracowników firm badawczych, w tym badaczy oraz analityków. Prawie 1/3 firm prognozuje spadek ilości pracowników etatowych w 2023 roku.

Zleceniodawcy badań - udział w przychodach firm badawczych

dane w % 2022 2021 2020 2019 2018
Produkcja FMCG 30,4 34,2 35,9 39,6 38,6
Instytuty i agencje badawcze w Polsce i za granicą 11,3 7,8 6,6 5,3 6,4
Produkcja farmaceutyków i produktów medycznych 9,2 9,1 10,2 8,9 11,5
Media elektroniczne (TV, radio) 7,4 7,2 6,6 7,7 7,5
Handel hurtowy i detaliczny 6,9 7,2 7,0 6,3 6,2
Sektor publiczny 6,8 6,8 5,7 6,3 6,0
Usługi finansowe 5,8 5,4 5,9 5,5 5,3
Produkcja towarów trwałego użytku (domowych) 5,5 6,2 6,7 3,8 3,6
ICT (telekomunikacja, informatyka) 3,2 3,3 3,4 3,7 3,9
Agencje reklamowe, domy mediowe, agencje PR 2,9 3,4 3,3 3,4 3,4
Przemysł samochodowy 2,8 2,2 2,2 2,4 2,2
Firmy internetowe 1,5 1,5 1,2 1,3 0,7
Inne podmioty 6,3 5,7 5,3 5,8 4,7
[mln zł]
Przychody ze wszystkich kluczowe sektorów, poza produkcją farmaceutyków, odnotowały wzrost wartości.

Typy badań - udział w przychodach firm badawczych

dane w % 2022 2021 2020 2019 2018
Badania realizowane przez Internet 27,7 28,4 30,8 18,7 17,4
Retail audit 26,2 24,4 23,0 22,1 21,3
Badania audytoriów 9,5 8,4 7,6 6,6 7,5
CATI 8,6 12 12,7 8,9 8,9
Face to face: in home 5,1 4,4 7,3 11,0 11,3
Mystery shopping 3,4 2,9 3,2 4,8 3,3
Face to face: in street 3,4 2,7 1,9 3,7 4,5
Face to face: B2B 1,8 2,3 2,2 3,0 2,3
Face to face: central location 1,4 1,3 2,2 3,6 4,8
Inne badania ilościowe 4,7 4,9 1,2 9,0 9,3
RAZEM BADANIA ILOŚCIOWE 91,9 91,5 92,2 90,6 91,3
FGI 3,2 3,7 3,9 5,2 5,3
IDI 3,3 3,3 2,9 2,8 2,9
Inne badania jakościowe 1,6 1,5 1,0 1,4 0,5
RAZEM BADANIA JAKOŚCIOWE 8,1 8,5 7,8 9,4 8,7
Kolejny raz zmalał procentowy udział badań CATI. Rośnie natomiast udział retail audit oraz badań audytoriów.
[mln zł]

Udział osób wg typu kontaktu

dane w % Liczba badanych 2022 2021 2020 2019 2018 2017
CAWI 9 442 292 55,9 56,7 72,9 57,5 52,2 53,4
CATI 2 040 454 12,1 16,9 17,0 21,2 28,3 21,4
Mystery shopping (liczba obserwacji) 313 098 1,9 1,6 2,1 3,9 2,2 2,8
Wywiady na ulicy i w miejscach publicznych 299 053 1,9 1,6 3,8 7,0 5,4 6,8
Wywiady face to face w domach 291 400 1,7 2,2 2,4 5,7 5,8 8,9
Badania central location (CAPI / PAPI) 68 624 0,4 0,9 0,7 0,9 1,7 2,3
Wywiady face to face w badaniach B2B (PAPI/CAPI) 33 695 0,2 0,3 0,2 3,0 3,3 3,5
FGI (liczba badanych) 26 871 0,2 0,2 0,2 0,4 0,4 0,5
IDI 19 044 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1
Inne badania ilościowe 4 335 907 25,7 19,3 0,5 0,2 0,5 0,2
Inne badania jakościowe 7 215 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
ŁĄCZNIE (mln osób) 16,878 12,532 11,929 12,474 12,203 12,197
Mocno wzrosła całkowita liczba przebadanych osób. Kolejny rok znacząco spada udział przebadanych w badaniach CATI , rośnie za to znacząco udział przebadanych w innych badaniach ilościowych.

[mln osób]

Prognozy wielkości rynku

[%]

Wzrost przychodów w 2022 był zgodny z oczekiwaniami branży badawczej. W 2023 roku firmy prognozują brak wzrostu przychodów w stosunku do 2022 roku.