Wyszukiwarka agencji badawczych

Wyszukiwarka agencji i narzędzi badawczych

Resetuj

Jak korzystać z wyszukiwarki agencji i narzędzi badawczych Insight Map?

Wyszukiwarka agencji i narzędzi badawczych Insight Map została przygotowana z myślą o wszystkich osobach, które w swojej praktyce zawodowej zlecają lub realizują samodzielnie projekty badawcze zarówno w obszarze biznesu i marketingu jak i tematyce społecznej. Wyszukiwarka została podzielona na dwie główne części: wyszukiwarkę agencji badawczych oraz wyszukiwarkę narzędzi badawczych.

Wyszukiwarka agencji badawczych pozwala wybrać jedną z blisko 30 branż, w obsłudze której specjalizują się agencje badawcze (np. FMCG). Dodatkowo kryteria wyszukiwania można uszczegółowić o obszary badawcze, których dotyczy planowany projekt (np. marka) oraz poszukiwane metody, techniki i usługi (np. badania ilościowe). Rezultatem wyszukiwania jest zawężona lista agencji badawczych spełniających wszystkie zaznaczone kryteria (np. specjalizacja w obszarze handlu elektronicznego, badaniach w obszarze marki i badaniach ilościowych).

Wyszukiwarka narzędzi badawczych to miejsce gdzie znajdziesz przydatne narzędzia, usługi i rozwiązania pozwalające i wspierające samodzielne prowadzenie badań.