Budżety badań 2023

Budżety badań 2023.

Komentarz Marty Łojewskiej - Strategy, Insights & Data Director, Grupa spółek DANONE do Analizy rynku badań w Polsce dla sektora FMCG

W grupie spółek Danone (Danone, Nutricia, Żywiec Zdrój) przywiązujemy dużą wagę do badań rynkowych i konsumenckich, które są nieodzowne dla rozwoju efektywnych strategii biznesowych. Nasze podejście do badań rynkowych charakteryzuje kilka istotnych aspektów:
  1. Podstawowa rola badań rynkowych: Nacisk kładziemy na badania rynkowe, stanowiące fundament naszych strategii biznesowych. Zrozumienie potrzeb konsumentów i pacjentów jest kluczowe dla rozwoju naszych marek i osiągania sukcesu na rynku. Ta filozofia pozostaje niezmienna, niezależnie od wyzwań budżetowych czy zmian organizacyjnych.
  2. Efektywność wydatków na badania: Pomimo stabilnego poziomu budżetu na badania, skupiamy się na ich efektywniejszym wykorzystaniu. Nasza strategia obejmuje koncentrację na większych projektach badawczych, które łączą potrzeby różnych kategorii, zamiast prowadzenia wielu mniejszych badań. Dbamy również o to, aby unikać powtarzania podobnych badań w krótkich odstępach czasu, gdyż większość trendów i zmian, które adresujemy, ma charakter długoterminowy.
  3. Agencja badawcza jako zaufany partner biznesowy: Regularnie współpracujemy z zaufanymi partnerami badawczymi, którzy dobrze znają naszych konsumentów i potrafią wykorzystać zdobytą wiedzę w nowych projektach. Jednakże, jesteśmy również otwarci na nowe perspektywy i każdego roku realizujemy kilka projektów z nowymi partnerami. Najważniejsze dla nas, zarówno w przypadku zaufanych, jak i nowych partnerów, jest ostateczny efekt współpracy – wpływ na biznes poprzez praktyczne rekomendacje, oparte na dogłębnych analizach wyników badań i doświadczeniach agencji.
Kilka rekomendacji dla agencji badawczych i osób rozpoczynających pracę w obszarze insightów:
  1. Bądź ciekawy biznesu: Zrozumienie kontekstu biznesowego i celów badania jest niezwykle ważne dla każdego, szczególnie badacza.
  2. Idź krok dalej niż raport wyników badania: Współpraca z firmą nie kończ się na dostarczeniu wyników badań. Pokaż kluczowe wnioski dla biznesu, przeprowadź dodatkowe analizy – prezentacja dla biznesu powinna wykraczać poza same wyniki badań i tabele.
Podsumowując, badania rynkowe w grupie spółek Danone są kluczowym elementem kształtowania naszych strategii. Dążymy do efektywnego wykorzystania budżetu i budowania wartościowych relacji z partnerami badawczymi.

Marta Łojewska

Strategy, Insights & Data Director
Grupa spółek DANONE