TRASHBOOK: Nie udało się? No to jeszcze raz.

Trzeba zacząć jeszcze raz, od nowa, ale nie można powtarzać tych samych błędów. Przy drugim podejściu zmieniłam zatem wszystko: zespół zaangażowanych osób, sposób briefowania, narzędzia pracy, tryb pracy, ewaluację efektów. Sprawdza się bowiem przysłowie, że spontaniczność najlepiej funkcjonuje w zorganizowanym świecie. Jak słusznie zauważyła noblistka Rosalyn Yalow (Nobel 1977 za badania nad filozofią roślin): „można dokonać …

TRASHBOOK: Nie udało się? No to jeszcze raz. Czytaj więcej »