Zestawienia ogólne 2021

Przychody branży badawczej

Po epidemicznym, 2020 roku, nastąpiło mocne odbicie w przychodach firm, osiągając najwyższy dotychczas poziom.
przychody branży badawczej 2001-2021
źródło: PTBRiO

Dynamika zmian przychodów
2021 vs. 2020

+10,2%
tyle wynosi zmiana w przychodach r/r
Dynamika zmian przychodów firm badawczych 2021 vs 2020
Podstawa: 31 firm, które wzięło udział w badaniu za rok 2020 i 2021 oraz podały wysokość przychodów
Większość firm osiągnęła wzrost przychodów, który średnio był wyższy o jedną trzecią od przychodów w roku 2020.

Zleceniodawcy projektów badawczych

[mln zł]
Firmy zawdzięczają wzrost przychodów przede wszystkim dzięki rosnącej wartości zamówień od zleceniodawców z Polski.
Rynek badań w roku 2021. Źródło: Ankieta wypełniona przez firmy badawcze (n=42)

Udział badań w przychodach ze względu na zasięg

[mln zł]
Wartość zleceń z projektów międzynarodowych wróciła do poziomu sprzed pandemii COVID-19.
Rynek badań w roku 2021. Źródło: Ankieta wypełniona przez firmy badawcze (n=42)

Udział badań w przychodach ze względu na typ respondenta

[mln zł]
Wzrosła wartość zleceń dla wszystkich typów badań. Największy wzrost dotyczy innych badań (np. retail audit).

Zatrudnienie w firmach badawczych

[mln zł]

Prognoza liczby etatów

BEZ ZMIAN

prognoza liczby etatów
WZROŚNIE
W porównaniu do pandemicznego 2020 roku, wzrosła liczba pracowników firm badawczych, w tym badaczy oraz analityków.

Zleceniodawcy badań - udział w przychodach firm badawczych

dane w % 2021 2020 2019 2018 2017
Produkcja FMCG 34,2 35,9 39,6 38,6 38,6
Produkcja farmaceutyków i produktów medycznych 9,1 10,2 8,9 11,5 8,3
Instytuty i agencje badawcze 7,8 6,6 5,3 6,4 6,5
Handel hurtowy i detaliczny 7,2 7,0 6,3 6,2 7,4
Media elektroniczne (TV, radio) 7,2 6,6 7,7 7,5 7,4
Sektor publiczny 6,8 5,7 6,3 6,0 5,5
Produkcja towarów trwałego użytku (domowych) 6,2 6,7 3,8 3,6 4,5
Usługi finansowe 5,4 5,9 5,5 5,3 5,5
Agencje reklamowe, domy mediowe, agencje PR 3,4 3,3 3,4 3,4 3,9
ICT (telekomunikacja, informatyka) 3,3 3,4 3,7 3,9 4,3
Przemysł samochodowy 2,2 2,2 2,4 2,2 2,3
Firmy internetowe 1,5 1,2 1,3 0,7 0,4
Inne podmioty 5,7 5,3 5,8 4,7 5,4
[mln zł]
Przychody ze wszystkich kluczowe sektorów, poza produkcją farmaceutyków, odnotowały wzrost wartości.

Typy badań - udział w przychodach firm badawczych

dane w % 2021 2020 2019 2018 2017
Badania realizowane przez Internet 28,4 30,8 18,7 17,4 17,5
Retail audit 24,4 23,0 22,1 21,3 22,3
CATI 12 12,7 8,9 8,9 9,5
Badania audytoriów 8,4 7,6 6,6 7,5 6,3
Face to face: in home 4,4 7,3 11,0 11,3 12,5
Mystery shopping 2,9 3,2 4,8 3,3 4,5
Face to face: in street 2,7 1,9 3,7 4,5 3,6
Face to face: B2B 2,1 2,3 2,2 3,0 2,3
Face to face: central location 1,3 2,2 3,6 4,8 4,0
Inne badania ilościowe 4,9 1,2 9,0 9,3 7,7
RAZEM BADANIA ILOŚCIOWE 91,5 92,2 90,6 91,3 90,2
FGI 3,7 3,9 5,2 5,3 6,2
IDI 3,3 2,9 2,8 2,9 2,7
Inne badania jakościowe 1,5 1,0 1,4 0,5 0,9
RAZEM BADANIA JAKOŚCIOWE 8,5 7,8 9,4 8,7 9,8
Pierwszy raz zmalał procentowy udział badań online. Rośnie natomiast udział retail audit. Kolejny rok z dużym spadkiem udziału badań face to face realizowanych w domach respondentów. Rośnie udział badań jakościowych.
[mln zł]

Udział osób wg typu kontaktu

dane w % Liczba badanych 2021 2020 2019 2018 2017
CAWI 7 099 089 56,7 72,9 57,5 52,2 53,4
CATI 2 116 518 16,9 17,0 21,2 28,3 21,4
Wywiady face to face w domach 277 867 2,2 2,4 5,7 5,8 8,9
Mystery shopping (liczba obserwacji) 206 522 1,6 2,1 3,9 2,2 2,8
Wywiady na ulicy i w miejscach publicznych 201 000 1,6 3,8 7,0 5,4 6,8
Badania central location (CAPI / PAPI) 116 305 0,9 0,7 0,9 1,7 2,3
Wywiady face to face w badaniach B2B (PAPI/CAPI) 34 205 0,3 0,2 3,0 3,3 3,5
FGI (liczba badanych) 27 709 0,2 0,2 0,4 0,4 0,5
IDI 19 775 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1
Inne badania ilościowe 2 424 894 19,3 0,5 0,2 0,5 0,2
Inne badania jakościowe 7 704 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
ŁĄCZNIE (mln osób) 12,531 11,929 12,474 12,203 12,197
Liczba przebadanych osób wróciła do poziomu z roku 2019. Udział badań CAWI spadł z 73% do 57% (nominalnie z 8,7 mln do 7,1 mln respondentów)

[mln osób]

Prognozy wielkości rynku

[%]

Wzrost przychodów w 2021 był znacznie powyżej oczekiwań branży badawczej. W obecnym (2022) firmy prognozują 5% wzrost przychodów.