Zestawienia ogólne (2020)

Przychody branży badawczej

Epidemia COVID-19 spowodowała, że powróciły do poziomu sprzed 5 lat. Przychody były niższe o 8% wobec roku 2019 i jest to najwyższy, jednorazowy spadek przychodów od początku pomiarów.Epidemia COVID-19 spowodowała, że powróciły do poziomu sprzed 5 lat. Przychody były niższe o 8% wobec roku 2019 i jest to najwyższy, jednorazowy spadek przychodów od początku pomiarów.
źródło: PTBRiO

Dynamika zmian przychodów
2020 vs. 2019

-8,4%
tyle wynosi zmiana w przychodach r/r
-16,4%
o tyle średnio spadły przychody firm
-43,4%
tyle wynosi największy spadek przychodów
+26,5%
o tyle średnio wzrosły przychody firm
+86,1%
tyle wynosi największy wzrostprzychodów
Podstawa: 26 firm, które wzięły udział w badaniu za rok 2019 i 2020 oraz podały wysokość przychodów
56% firm zanotowało spadki przychodów (średnio o 16%). Wśród firm, które osiągnęły wyższe przychody, niż w roku 2019, niemal wyłącznie znajdują się agencje z przychodami poniżej 10 mln złotych.
Pandemiczny rok 2020 odbił się mocno na wynikach finansowych firm badawczych – 54% firm deklaruje, że wypracowany został zysk.
59% firm szacuje, że w roku 2021 będzie łatwiej wypracować zysk. Jednocześnie 23% firm uważa, że w tym roku będzie trudniej osiągnąć zyski niż w roku ubiegłym.

Udział firm badawczych ze względu na własność kapitału

[mln zł]
Nieznacznie wzrósł udział firm z polskim kapitałem. Firmy z kapitałem zagranicznym miały obroty niższe o około 10%, podczas gdy polskie agencje zanotowały około 4% spadki obrotów.
Rynek badań w roku 2020. Źródło: Ankieta wypełniona przez firmy badawcze (n=39)

Zleceniodawcy projektów badawczych

[mln zł]
Spadki przychodów spowodowane były zarówno odpływem badań dla klientów zagranicznych (-12%), jak i zleceń lokalnych (-8%).
Rynek badań w roku 2020. Źródło: Ankieta wypełniona przez firmy badawcze (n=39)

Udział badań w przychodach ze względu na zasięg

[mln zł]
Istotnie zmniejszył się udział przychodów z badań międzynarodowych (-36%). Przychód z projektów krajowych był niższy jedynie o 5%.
Rynek badań w roku 2020. Źródło: Ankieta wypełniona przez firmy badawcze (n=39)

Udział badań w przychodach ze względu na typ respondenta

[mln zł]
W okresie pandemii wzrosło zapotrzebowanie na tematy związane z postawami konsumentów (+10%). Zdecydowanie rzadziej badano firmy (-10%) oraz mniej wykorzystywano inne badania (np. retail audit).

Udział badań w przychodach ze względu na powtarzalność

[mln zł]
W 2020 roku spadły dochody z projektów ad hoc (-19%)

Zatrudnienie w firmach badawczych

[mln zł]
Pomimo trudnego roku, liczba badaczy zmniejszyła się o około 3%. Pierwszy raz zbieraliśmy informacje o analitykach w firmach badawczych. Szacunki wskazują, że stanowią oni 70% kadry badawczej.

Zleceniodawcy badań - udział w przychodach firm badawczych

dane w % 2020 2019 2018 2017 2015
Produkcja FMCG 35,9 39,6 38,6 38,6 40,7
Produkcja farmaceutyków i produktów medycznych 10,2 8,9 11,5 8,3 8,8
Handel hurtowy i detaliczny 7,0 6,3 6,2 7,4 6,2
Produkcja towarów trwałego użytku (domowych) 6,7 3,8 3,6 4,5 4,1
Instytuty i agencje badawcze 6,6 5,3 6,4 6,5 7,1
Media elektroniczne (TV, radio) 6,6 7,7 7,5 7,4 7,1
Usługi finansowe 5,9 5,5 5,3 5,5 5,6
Sektor publiczny 5,7 6,3 6,0 5,5 4,0
ICT (telekomunikacja, informatyka) 3,4 3,7 3,9 4,3 4,9
Agencje reklamowe, domy mediowe, agencje PR 3,3 3,4 3,4 3,9 4,0
Przemysł samochodowy 2,2 2,4 2,2 2,3 2,0
Firmy internetowe 1,2 1,3 0,7 0,4 0,4
Inne podmioty 5,3 5,8 4,7 5,4 5,1
[mln zł]

Typy badań - udział w przychodach firm badawczych

dane w % 2020 2019 2018 2017 2015
Badania realizowane przez Internet 30,8 18,7 17,4 17,5 15,6
Retail audit 23,0 22,1 21,3 22,3 21,0
CATI 12,7 8,9 8,9 9,5 9,4
Produkcja towarów trwałego użytku (domowych) 6,7 3,8 3,6 4,5 4,1
Badania audytoriów 7,6 6,6 7,5 6,3 5,7
Face to face: in home 7,3 11,0 11,3 12,5 12,4
Mystery shopping 3,2 4,8 3,3 4,5 3,6
Face to face: B2B 2,3 2,2 3,0 2,3 2,9
Face to face: central location 2,2 3,6 4,8 4,0 4,9
Face to face: in street 1,9 3,7 4,5 3,6 4,5
Inne badania ilościowe 1,2 9,0 9,3 7,7 8,6
RAZEM BADANIA ILOŚCIOWE 92,2 90,6 91,3 90,2 88,6
FGI 3,9 5,2 5,3 6,2 6,5
IDI 2,9 2,8 2,9 2,7 3,4
Inne badania jakościowe 1,0 1,4 0,5 0,9 1,6
RAZEM BADANIA JAKOŚCIOWE 7,8 9,4 8,7 9,8 11,4
W dobie epidemii COVID-19, wpływy z badań CAWI przekroczyły 200 mln złotych, jednocześnie przychody z badań F2F spadły poniżej 100 mln złotych.
[mln zł]

Udział osób wg typu kontaktu

dane w % Liczba badanych 2020 2019 2018 2017 2015
CAWI 8 697 006 72,9 57,5 52,2 53,4 47,6
CATI 2 023 617 17,0 21,2 28,3 21,4 24,5
Wywiady na ulicy i w miejscach publicznych 451 233 3,8 7,0 5,4 6,8 8,2
Wywiady face to face w domach 290 390 2,4 5,7 5,8 8,9 9,4
Mystery shopping (liczba obserwacji) 251 192 2,1 3,9 2,2 2,8 2,3
Badania central location (CAPI / PAPI) 88 463 0,7 0,9 1,7 2,3 2,6
Badania central location (CAPI / PAPI) 88 463 0,7 0,9 1,7 2,3 2,6
Wywiady face to face w badaniach B2B (PAPI/CAPI) 22 460 0,2 3,0 3,3 3,5 4,1
FGI (liczba badanych) 23 287 0,2 0,4 0,4 0,5 0,6
IDI 16 013 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2
Inne badania ilościowe 53 336 0,5 0,2 0,5 0,2 0,3
Inne badania jakościowe 12 033 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
ŁĄCZNIE (mln osób) 11,929 12,474 12,203 12,197 10,974
W 2020 spadła ogólnie liczba przebadanych osób (- 4%). Udział badanych techniką CAWI wzrósł do poziomu 73%. Spadła liczba osób biorących udział w badaniach telefonicznych oraz wszystkich metodologii face-to-face.

[mln osób]

Główne zagrożenia/wyzwania dla przyszłości firm badawczych

Za kluczowe wyzwanie, firmy uznają malejące budżety badawcze.