Future of insights

Future of Insights
Najnowsze rankingi agencji, łączenie źródeł wiedzy, humanocentryczne organizacje oraz insights into action. Zapraszamy na spotkanie o Future of Insights!
Branża insightów ostatnich latach intensywnie się transformuje. Agencje badawcze angażują się w nowe aktywności i wchodzą głębiej w procesy biznesowe swoich klientów. Na rynku pojawiają się nowe typy dostawców informacji o zachowaniach konsumenckich i otoczeniu rynkowym, a blisko połowa firm samodzielnie zbiera i przetwarza takie dane. Jaka jest zatem przyszłość insightów?
Podczas spotkania Future of Insights dowiecie się, kto zamawia najwięcej badań, a kto realizuje je samodzielnie i do czego ich używa. Z udziałem naszych gości porozmawiamy o łączeniu źródeł wiedzy, wiarygodności, humanocentrycznych organizacjach oraz insights into action.

Zobacz wideo:

Spotkanie prowadzi:

Anna Martenka

Anna Martenka

Członkini Zarządu PTBRiO

Nasi goście:

Anna Karczmarczuk

Prezeska Ipsos Poland oraz PTBRiO

Stanisław Kijowski

Strategy Director ING Bank Śląski

Anna Forycka

Insight Director Kompania Piwowarska

Tomasz Lib

Consumer and Market Insight Manager CEE & Nordic w Huawei